Obrtničke novine

Natječaj za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata za Hrvatsku obrtničku komoru

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata.

Nuđenje predmeta nabave:

 1.  dotisak Vodiča o naukovanju
 2.  tisak letka o projektu Erasmus+Master 4.0
 3.  tisak plakata Erasmus+Master 4.0

Specifikacije predmeta nabave:

 

 1. dotisak Vodiča o naukovanju
 • Format: brošura A5
 • Papir: ovitak 300 g, knjižni blok 115 g
 • Opseg: ovitak (4 str.) + 32 stranice knjižnog bloka
 • Tisak: ovitak 4/0, knjižni blok 4/4 + 1/0 mat plastifikacija
 • Uvez: meki, klamano kroz hrbat
 • Naklada: a) 500 komada

  b) 1000 komada

Molimo dostaviti ponudu za obje opcije naklade.

 

 1. Tisak letka o projektu Erasmus+ Master 4.0
 • Format: A4 (tri puta presavinut)
 • Dizajn: NE
 • Grafička priprema za tisak: DA
 • Papir: 80g/m2
 • Tisak: 4/4
 • Količina: a) 500 komada

  b) 1000 komada

Molimo dostaviti ponudu za obje opcije naklade.

 

 1. Tisak plakata Erasmus+ Master 4.0
 • Količina: 30 komada
 • Dizajn: NE
 • Grafička priprema za tisak: DA
 • Veličina: B2
 • Papir: kunstdruck, sjajni, 135g/m2
 • Tisak: color 4/0, jednostrano

 

Datum dostave ponude

10. ožujka 2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10. ožujak 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata za Hrvatsku obrtničku komoru

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Ponude koje su nepotpune ili stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:

 • u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr