Obrtničke novine

Hrvatska obrtnička komora nastavlja održavanje besplatnih edukacija za svoje članove obrtnike, kao i za druge male i srednje poduzetnike

Edukacije iz prava potrošača u digitalnom dobu

Tijekom rujna 2021. godine održana su četiri treninga za obrtnike i druge male i srednje poduzetnike iz prava potrošača u digitalnom dobu. Na edukacijama su sudjelovala 74 poduzetnika čime je ostvaren glavni cilj ovog projekta - edukacija obrtnika iz pet područja zaštite potrošača i diseminacija stečenih znanja i vještina.

Edukacija je obuhvatila sljedeće teme:

- Marketing i zahtjevi za predugovorno informiranje potrošača

- Pravo potrošača na odustanak od ugovora sklopljenih na daljinu i van poslovnih prostorija

- Pravo potrošača na garanciju za nedostatke na proizvodu

- Nepoštena poslovna praksa i nepoštene ugovorne odredbe 

- Alternativno rješavanje potrošačkih sporova i online rješavanje potrošačkih sporova

Treninge su proveli lokalni treneri u projektu koji su educirani na navedene teme tijekom ranije faze projekta - dvoje obrtnika i dvoje predstavnika udruga za zaštitu potrošača. Edukacije su održane su sklopu europskog projekta “Spremni za prava potrošača“ (“Consumer Law Ready“) koji se s istim modulima provodi u svim državama članicama EU, a u kojem je Hrvatska obrtnička komora nacionalni partner.

Polaznici su znanja stečena na treningu ocijenili kao vrlo korisna za svoje svakodnevno poslovanje i odnose s potrošačima jer su dobili vrlo konkretne informacije i upute za svakodnevne situacije.

Isto tako, pokazali su interes za širenje poslovanja preko interneta i to putem web shopa, društvenih mreža i internetskih platformi, koje neki od njih već koriste. Stoga, najavljeno im je održavanje sljedeće serije od četiri online okrugla stola - webinara upravo na te teme.

Online okrugli stolovi na teme proširenja poslovanja korištenjem e-trgovine i alternativnog rješavanja sporova

Hrvatska obrtnička komora nakon ranije održanih šest, nastavlja s održavanjem dodatna četiri online okrugla stola - webinara na teme:

- Proširenje poslovanja korištenjem e-trgovine

- Alternativno i online rješavanje sporova kao pomoć u poslovanju,

S obzirom da su za ranije okrugle stolove sudionici iskazali dobar interes, Hrvatska obrtnička komora organizirat će tijekom rujna i listopada dodatne okrugle stolove.

Sudionici mogu saznati koji modeli e-trgovine postoje i kako ih mogu prilagoditi da postignu optimalne rezultate za svoj posao ili ideju. Bit će riječi i o mjerenju učinka digitalnog marketinga, kao i o ključnim elementima pri kreiranju sadržaja. Pojasnit će se što je alternativno rješavanje sporova (ARS), zašto poduzetnicima treba ARS, koje vrste ARS-a se u Hrvatskoj koriste, a koje pri prekograničnom poslovanju te kako funkcionira online rješavanje sporova.

Za više informacija o okruglim stolovima posjetite web stranicu "Budi poduzetnik".

Ove edukacije održavaju se sklopu projekta “Promocija poduzetništva“ u kojem je Hrvatska obrtnička komora partner.

CLR_logo_1.png

Consumer Law Ready - HOK_2.pdf

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr