Obrtničke novine

Smanjeni iznosi tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za poduzetništvo u 2019.

Procjenom HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) da u ovom trenutku efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki treba prioritetno usmjeriti u korist industrijskih kupaca električne energije (poduzetništva), koji su usporednom analizom na razini EU i regije identificirani kao korisnici hrvatskog elektroenergetskog sustava koji plaćaju neproporcionalno visoke mrežarine (naknade za prijenos i distribuciju).

Isto tako procijenjeno je da efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki neće utjecati na investicijsku sposobnost HOPS-a i HEP-ODS-a – jer usprkos efektivnom smanjenju planskih prihoda planirani novčani tijek oba operatora ostaje pozitivan te oba operatora ostvaruju dobit iz poslovanja.

Stoga je Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 112/2018 – distribucija i NN 112/2018 – prijenos ) Odlukom Upravnog vijećea HERA smanjilo je tarifne stavke za distribuciju i prijenos električne energije prosječno smanjenje mrežarina elektroenergetskog sustava, odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, iznosit će (ovisno o naponskoj razini priključenja) 10 – 15%.

Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na visokom naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 10%, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na srednjem naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%, a za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na niskom naponu tarifni model Crveni smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%.
Novi iznosi tarifnih stavki mogu se pronaći na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2185.html (distribucija) i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2186.html (prijenos)

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr